• Σχέδια έκτακτης ανάγκης

  Αφοσιωμένοι στην παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της συντήρησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Το υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό μας μπορεί να ικανοποιήσει μια σειρά κριτηρίων βάσει των ειδικών αναγκών του εκάστοτε πελάτη.

  Σχέδια έκτακτης ανάγκης
 • Διαχείριση επειγόντων συμβάντων

  Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων και είναι σε θέση να παρέχει οργάνωση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οποιουδήποτε συμβάντος, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους οργάνωσης Συστήματος Ελέγχου Συμβάντων (ICS).

  Διαχείριση επειγόντων συμβάντων
 • Τεχνικές υπηρεσίες εν πλω

  Η ομάδα τεχνικών υπηρεσιών μας διαθέτει εκτεταμένη πείρα σε θέματα πλεύσης και είναι στρατηγικά τοποθετημένη ώστε να παρέχει ένα ασυναγώνιστο μίγμα τεχνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

  Τεχνικές υπηρεσίες εν πλω
 • Εκπαίδευση και Ασκήσεις ετοιμότητας

  Το προσωπικό της GMS για τις ασκήσεις ετοιμότητας και την εκπαίδευση είναι μοναδικά καταρτισμένο για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και ασκήσεων τα οποία συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα Ασκήσεων Εθνικής Ετοιμότητας για Ανταπόκριση (PREP) του νόμου OPA του 1990, καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτείας της Καλιφόρνια.

  Εκπαίδευση και Ασκήσεις ετοιμότητας
 • Υπηρεσίες σε εταιρείες εγκαταστάσεων, αγωγών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

  Προετοιμάζουμε ένα φάσμα συμβατών με το κανονιστικό πλαίσιο και ειδικά σχεδιασμένων για τον εκάστοτε πελάτη Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, Στρατηγικής και Τακτικής Ανταπόκρισης και Εγχειριδίων Επιχειρήσεων και είμαστε ο κύριος πάροχος υπηρεσιών ανταπόκρισης σε συμβάντα και η κύρια Ομάδα Διαχείρισης Διαρροής για διάφορες μεγάλες εταιρείες εγκαταστάσεων, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών.

  Υπηρεσίες σε εταιρείες εγκαταστάσεων, αγωγών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εκδηλώσεις Gallagher Marine Systems

  Κάντε κλικ εδώ για να επισκεφθείτε την τοποθεσία κοινής χρήσης φωτογραφιών Shutterfly της GMS.  Σας ενθαρρύνουμε να δείτε και απολαύσετε αυτές τις φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει η GMS. Η Gallagher Marine Systems θα δωρήσει το πέντε τοις εκατό (5%) από κάθε αγορά που θα κάνετε από τις συλλογές φωτογραφιών στο The Seamen’s Church Institute.  Για περισσότερες πληροφορίες για το The Seamen’s Church Institute, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους στη διεύθυνση http://cas.seamenschurch.org/.

  Εκδηλώσεις Gallagher Marine Systems

Πρώτη φορά στις ΗΠΑ?

Μάθετε σημαντικές πληροφορίες για τα πλοία που εισέρχονται στα ύδατα των ΗΠΑ για πρώτη φορά.

Μάθετε περισσότερα

Gallagher Marine Systems (GMS) αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση του κλάδου όσον αφορά την παροχή πλήρους και εις βάθος υποστήριξης στον τομέα της συμμόρφωσης. Οι δυνατότητές μας υποστηρίζονται από ένα απαράμιλλο μίγμα πρακτικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Στους Πιστοποιημένους Χρήστες (QI) και στην Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (SMT) της GMS συγκαταλέγονται ορισμένοι από τους εμπειρογνώμονες με την υψηλότερη εξειδίκευση και τη μεγαλύτερη εμπειρία στον κλάδο όσον αφορά την ανταπόκριση σε συμβάντα διαρροής πετρελαίου. Μεταξύ άλλων, ανταποκρίνονται στην πλειονότητα των σημαντικότερων συμβάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και σε όλο τον κόσμο, από τις αρχές του 1970.

Επί του παρόντος, η GMS παρέχει πλήρες φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης σε περισσότερες από 400 παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 4.000 δεξαμενόπλοια και άλλα σκάφη που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Παναμά και στον Καναδά. Αντίστοιχα, η GMS έχει καταρτίσει χιλιάδες σχέδια ανταπόκρισης σε συμβάν διαρροής και κατάστασης έκτακτης ανάγκης, έχει σχεδιάσει και διεξαγάγει πολύ μεγάλο αριθμό ασκήσεων ετοιμότητας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έχει παράσχει σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για εγκαταστάσεις, μεγάλες και ανεξάρτητες εταιρείες πετρελαίου, ναυτιλιακούς τερματικούς σταθμούς και κυβερνητικούς οργανισμούς.