Υπηρεσίες

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Υπηρεσίες

Η Gallagher Marine Systems παρέχει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης που απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο OPA του 1990 και τη νομοθεσία των ΗΠΑ και του Καναδά.

Πέραν αυτών των βασικών υπηρεσιών στον τομέα της συμμόρφωσης, το ευρύ φάσμα εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτουν το προσωπικό και οι συνεργάτες παρέχει στη στην GMS τη δυνατότητα να προσφέρει επιλεγμένες βοηθητικές υπηρεσίες.

Κάντε κλικ σε ένα θέμα για περισσότερες πληροφορίες: