Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Σκάφη

Υπηρεσίες Πιστοποιημένου Ατόμου (QI)

Από την έναρξη ισχύος Νόμου Περί Ρυπάνσεως από Πετρέλαιο του 1990 (OPA ’90), η Gallagher Marine Systems (GMS) παρέχει διαρκώς υπηρεσίες Πιστοποιημένου Ατόμου (Qualified Individual – QI) σε χιλιάδες πλοίων και εγκαταστάσεων, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και 365 ημέρες τον χρόνο. Το προσωπικό μας αποτελείται από υψηλώς καταρτισμένα Πιστοποιημένα Άτομα (QI), τα οποία υπόκεινται σε διαρκή εκπαίδευση στην διαχείριση συμβάντων και στη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές αρχές.

Εκτός από τις υπηρεσίες Πιστοποιημένων Ατόμων (QI) που παρέχουμε στους πελάτες μας στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών, η ομάδα QI της GMS είναι επίσης καταρτισμένη να παρέχει και υπηρεσίες Εξουσιοδοτημένων Ατόμων (Authorized Individual – AI) στα ύδατα του Καναδά. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 36, της Νομοθεσίας του Καναδά του 1993, τα σκάφη πρέπει επίσης να διορίζουν ένα Εξουσιοδοτημένο Άτομο (Authorized Individual – AI). Σε πολλές περιπτώσεις, το Εξουσιοδοτημένο Άτομο (AI), ενεργεί ως Πιστοποιημένο Άτομο (QI). Η GMS παρέχει αυτή την υπηρεσία στον Καναδά.

Επιπλέον, η GMS προσφέρει Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο (Authorized Person – AP) για σκάφη που διαμετακομίζονται στην Διώρυγα του Παναμά.

Κάνετε κλικ παρακάτω για μια επισκόπηση κάθε υπηρεσίας:

Το Πλεονέκτημα του Πιστοποιημένου Ατόμου (QI) της GMS:

 • Η GMS παρέχει μία ”ζωντανή” παρακολούθηση από Πιστοποιημένο Άτομο (QI), είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο. Κάθε κλήση απαντάται από ένα από τα εκπαιδευμένα μας και εξειδικευμένα Πιστοποιημένα Άτομα (QI) που παρευρίσκονται στην διαδικασία της παρακολούθησης.
 • Κάθε Πιστοποιημένο Άτομο (QI) το οποίο συμμετέχει στην διαδικασία παρακολούθησης υποβάλλεται σε ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του OPA ’90, το Εθνικό Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης και το Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων. Επιπλέον, τα Πιστοποιημένα Άτομα (QI) της GMS γνωρίζουν πολύ καλά όλους τους τομείς των υπηρεσιών.
 • Τα Πιστοποιημένα Άτομα (QI) της GMS έχουν διαχειριστεί με επιτυχία ανταποκρίσεις σε ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, οι οποίες περιελάμβαναν εκατοντάδες εργατών ανταπόκρισης και χρησιμοποιούσαν σημαντικό αριθμό πόρων.
 • Σε αρκετές περιπτώσεις, το Πιστοποιημένο Άτομο (QI) διαχειρίστηκε πολλαπλά συμβάντα τα οποία συνέβαιναν ταυτόχρονα.
 • Τα δικά μας Πιστοποιημένα Άτομα (QI) διαχειρίζονται συστηματικά μία πληθώρα συμβάντων μικρής κλίμακας, όπως ήπιες προσαράξεις, διαρροές καταστρώματος, απώλεια ισχύος και διαρροές σωλήνων μηχανημάτων/πρύμνης.
 • Το Πιστοποιημένο Άτομο (QI) είναι ικανό να παρέχει βοήθεια σε σκάφη σχετικά με διάφορα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα μπορεί να καλύπτουν από προβλήματα Εισόδου/Κράτησης σε Λιμάνι, ζητήματα Μέσης Πιθανότερης Απόρριψης (AMPD), καθώς και θέματα σχετικά με σχέδιο.
 • Το Πιστοποιημένο Άτομο (QI) λειτουργεί ως το κύριο σημείο επαφής για σκάφη τα οποία διεξάγουν τριμηνιαίες ασκήσεις επικοινωνίας και μη αναγγελθείσες ασκήσεις εκτελούμενες από κρατικούς αξιωματούχους και/ή την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πιστοποιημένο Άτομο (QI) συντονίζει ειδοποιήσεις πρακτορείου, εγκατάσταση εξοπλισμού (εάν απαιτείται) και καθοδηγεί τον κυβερνήτη σε κατάλληλη ανταπόκριση ως προς το σενάριο της άσκησης ετοιμότητας σε μία μη αναγγελθείσα άσκηση.

Το Πλεονέκτημα του Καναδού Εξουσιοδοτημένου Ατόμου (AI) της GMS:

 • Με την έγγραφη έγκριση του πλοιοκτήτη, το Εξουσιοδοτημένο Άτομο (ΑΙ) της GMS διαθέτει πλήρη εξουσία να ενεργοποιήσει και να προβεί σε σύμβαση με τους Οργανισμούς Ανταπόκρισης (Response Organizations), να ενεργήσει ως διασύνδεση με την Καναδική Ακτοφυλακή και/ή με άλλες ρυθμιστικές αρχές και να δεσμεύσει κεφάλαια τα οποία απαιτούνται για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων ανταπόκρισης.
 • Το Εξουσιοδοτημένο Άτομο (AI) της GMS υποβάλλεται στο ίδιο πρόγραμμα εξειδίκευσης και εκπαίδευσης όπως και το Πιστοποιημένο Άτομο (QI)

Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο Παναμά:

 • Το προσωπικό των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων (AP) Παναμά της GMS αποτελείται από άτομα τα οποία βρίσκονται στον Παναμά, είναι δίγλωσσα (μιλούν Ισπανικά και Αγγλικά), τα οποία προσδίδουν τεχνογνωσία σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται ειδικά με αυτή την περιοχή.
 • Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο (AP) Παναμά της GMS εκπαιδεύεται στην συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Αρχής της Διώρυγας του Παναμά. Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο (AP) λειτουργεί ως η διασύνδεση μεταξύ του σκάφους και της Αρχής της Διώρυγας του Παναμά.
 • Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο (AP) Παναμά της GMS γνωρίζει και έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων (Incident Management System).