Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Σκάφη

Υπηρεσίες Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών

Η Gallagher Marine Systems (GMS) παρέχει υπηρεσίες Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών (Spill Management Team – SMT) με την βοήθεια έμπειρων ατόμων που διαθέτουν υψηλή κατάρτιση, τοποθετημένων στρατηγικά στις σχετικές θέσεις. Η ομάδα πληροί τους κανονισμούς της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών και της Καλιφόρνια, οι οποίοι για μία Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών, καθώς επίσης και τις ανάγκες όλων των Πολιτειών που απαιτούν μία Ομάδα Διαχείρισης Συμβάντων της Αλάσκα (Alaska IMT). Η ομάδα της GMS διαθέτει το κύρος και την φήμη για επιτυχείς αποδόσεις που διακρίνονται για ακεραιότητα και οι οποίες οδήγησαν τους Ομίλους αντασφαλιστικών καλύψεων πλοιοκτήτη (P&I), καθώς και άλλους ασφαλιστές και ασφαλιστικά πρακτορεία να επιλέξουν την GMS ως το προτιμώμενο πάροχο αυτών των υπηρεσιών.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα Έργα της Ομάδας διαχείρισης Διαρροών της GMS. 

Πλεονεκτήματα της Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών της GMS

  • Η GMS είναι ανεξάρτητη εταιρία από όλους τους Οργανισμούς Απομάκρυνσης Διαρροών Πετρελαίου (OSRO).
  • Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων, ικανή να παρέχει οργάνωση κατάλληλη για τις απαιτήσεις οποιουδήποτε συμβάντος, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους οργάνωσης Συστήματος Ελέγχου Συμβάντων (ICS).
  • Τα μέλη της Ομάδος παρακολουθούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και διαθέτουν εμπειρία για θέσεις σε Συστήματα Ανταπόκρισης Συμβάντων (ICS). Η ηγεσία της δικής μας ομάδος ανταπόκρισης λαμβάνει προηγμένη εκπαίδευση σε επίπεδο διοικητή ελέγχου συμβάντων, η οποία συμπεριλαμβάνει τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, ενώ άλλα μέλη διαθέτουν εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ικανοποίηση ειδικών αναγκών σε σύνθετες ανταποκρίσεις.
  • Η οργάνωση συμπεριλαμβάνει μέλη τα οποία τοποθετούνται σε λιμένες-κλειδιά σε όλες τις ακτές και την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς επίσης και ένα δίκτυο εξειδικευμένων, προσεκτικά επιλεγμένων τοπικών αντιπροσώπων, οι οποίοι μπορούν να φθάσουν άμεσα στον του συμβάντος.
  • Η Ομάδα διαθέτει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχούς συνεργασίας με πολλές ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια ανταποκρίσεων σε σημαντικές διαρροές, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων τα οποία σχετίζονται με περισσότερες από 40 αρχές.  Αυτό το ιστορικό επιτυχιών υποστηρίζεται από αρκετές συστατικές επιστολές, οι οποίες δόθηκαν από αυτές τις ρυθμιστικές αρχές.
  • Τα μέλη της ομάδας της GMS έχουν εργαστεί από κοινού σε βιομηχανικές γεωτρήσεις, σε γεωτρήσεις με Διαρροές Εθνικής Σημασίας (Spills of National Significance – SONS) και σε ανταποκρίσεις σε περισσότερα από 300 συμβάντα κατά μήκος των ακτών της ηπειρωτικής χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ποέρτο Ρίκο, των Παρθένων Νήσων, της Αλάσκα και του Καναδά.