Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Σκάφη

Προετοιμασία Σχεδίου & Συντήρηση

Συμμόρφωση Δεξαμενοπλοίου (Τάνκερ)

Σχέδιο Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP) εγκεκριμένο από την ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ (USCG)

 • Δεξαμενόπλοια που προσεγγίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή διαρρυθμιστεί για να μεταφέρουν ως φορτίο πετρέλαιο χύδην, ή κατάλοιπα φορτίου πετρελαίου, απαιτείται να διαθέτουν ένα Σχέδιο Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP), εγκεκριμένο από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) πριν την είσοδο του σκάφους σε Αμερικανικά ύδατα.
 • Για την έκδοση νέων εγκρίσεων για Σχέδιο Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP) από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) είναι δυνατόν να απαιτηθούν έως και 60 ημερολογιακές ημέρες. Οι προσθήκες σκαφών σε ένα υπάρχον σχέδιο είναι δυνατόν να διαρκέσουν έως και 30 ημερολογιακές ημέρες. Επί του παρόντος, ο χρόνος έγκρισης από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) είναι περίπου 14 ημερολογιακές ημέρες.
 • Δεξαμενόπλοια τα οποία αποπειρώνται να εισέλθουν στα Αμερικανικά ύδατα χωρίς ένα εγκεκριμένο Σχέδιο Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP), δύνανται να προβούν σε αίτηση για Άπαξ απαλλαγή από Σχέδιο Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP) ή να παραμείνουν εκτός λιμένος έως ότου εκδοθεί η έγκριση του Σχεδίου Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP).

Ομοσπονδιακό Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (Ομοσπονδιακό COFR)

 • Πλοία άνω των 300 GT, τα οποία χρησιμοποιούν τα πλωτά ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών, ή οποιοδήποτε σκάφος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, τα οποία ΕΚΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΟΥΝ πετρέλαιο στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να διαθέτουν ένα Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (COFR), το οποίο εκδίδεται από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών / Εθνικό Κέντρο Ταμείου Ρύπανσης (National Pollution Fund Center (NPFC)). Για την έκδοση των Πιστοποιητικών Οικονομικής Ευθύνης (COFR) είναι δυνατόν να απαιτηθούν έως 21 ημερολογιακές ημέρες. Επί του παρόντος, τα Πιστοποιητικά Οικονομικής Ευθύνης (COFR) συνήθως εκδίδονται εντός διαστήματος 1 έως 2 εβδομάδων.
 • Δημόσια σκάφη και μη αυτοκινούμενες φορτηγίδες (μαούνες) οι οποίες δεν μεταφέρουν πετρέλαιο ως καύσιμο ή φορτίο και δεν μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες ως φορτίο δεν απαιτείται να διαθέτουν ένα ομοσπονδιακό Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (COFR).

Ακτοφυλακή Ηνωμένων Πολιτειών (USCG)/Καλιφόρνια – Ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης (Integrated Contingency Plan(ICP))

 • Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης (Integrated Contingency Plan (ICP)), αποτελεί έναν συνδυασμό του Σχεδίου Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP) (Ομοσπονδιακό) και του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης της Καλιφόρνια (CCP) (Πολιτεία της Καλιφόρνια) και δια τούτο όλες οι απαιτήσεις για το Σχέδιο Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP) και το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης της Καλιφόρνια (CCP) καλύπτονται με την χρήση αυτού του εγχειριδίου.

Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης της Καλιφόρνια για Δεξαμενόπλοιο (CCP))

 • Δεξαμενόπλοια τα οποία προσεγγίζουν την Πολιτεία της Καλιφόρνια πρέπει να καταθέσουν ένα Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης της Καλιφόρνια (CCP) στο Γραφείο Πρόληψης Πετρελαιοκηλίδας και Ανταπόκρισης της Καλιφόρνια (California’s Office of Spill Prevention and Response (CA OSPR)).
 • Τα σχέδια θα πρέπει να παραληφθούν από το CA OSPR τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την είσοδο του πλοίου στα ύδατα της Πολιτείας της Καλιφόρνια (3 ναυτικά μίλια).
 • Πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 2.000 δολάρια ΗΠΑ έως 10.000 δολάρια ΗΠΑ το ανώτερο, ή και μεγαλύτερα, θα εκδίδονται στην περίπτωση που ένα σχέδιο δεν έχει κατατεθεί ή κατατίθεται εκπρόθεσμα.

Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (CA COFR)

 • Δεξαμενόπλοια τα οποία προσεγγίζουν την Πολιτεία της Καλιφόρνια πρέπει να διαθέτουν ένα Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (California Certificate of Financial Responsibility – CA COFR) από το Γραφείο Πρόληψης Πετρελαιοκηλίδας και Ανταπόκρισης της Καλιφόρνια (CA OSPR).
 • Μία αίτηση για Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (CA COFR)), δυνατόν να απαιτήσει 21 ημερολογιακές ημέρες για την επεξεργασία της. Επί του παρόντος, τα Πιστοποιητικά Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (CA COFR) συνήθως εκδίδονται σε περίπου 1 εβδομάδα ή συντομότερα.
 • Πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 2.000 δολάρια ΗΠΑ έως 10.000 δολάρια ΗΠΑ το ανώτερο, ή και μεγαλύτερα, θα εκδίδονται, στην περίπτωση που ένα σκάφος εισέρχεται στα ύδατα της Καλιφόρνια άνευ Πιστοποιητικού Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (CA COFR).

 • Ένα Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης Κατά της Πετρελαϊκής Ρύπανσης από Πλοίο στη Διώρυγα του Παναμά (PCSOPEP) θα πρέπει να κατατεθεί στην Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (ACP) και αφορά σκάφη τα οποία διαμετακομίζονται στην Διώρυγα του Παναμά και διαθέτουν χωρητικότητα μεταφοράς πετρελαίου μεγαλύτερη των 400 μετρικών τόνων ή ακόμη μεγαλύτερη.
 • Τα Σχέδια PCSOPEP, θα πρέπει να παραληφθούν από την Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (ACP) όχι νωρίτερα από 96 ώρες πριν την άφιξη του σκάφους στα ύδατα της Διώρυγας του Παναμά.
 • Εάν ένα Σχέδιο PCSOPEP δεν έχει κατατεθεί, ή κατατέθηκε εκπρόθεσμα, το σκάφος θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 2.500 δολάρια ΗΠΑ και βασίζονται στο μέγεθος του σκάφους και κατά πόσον υπήρξε κάποια παραβίαση στο παρελθόν.

Γενική Άδεια Σκάφους (VGP) - Σχέδιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης

 • Η Γενική Άδεια Σκάφους (VGP) αποτελεί μία άδεια της Νομοθετικής Πράξης Καθαρών Υδάτων του Εθνικού Συστήματος Απαλλαγής και Εξάλειψης Ρύπων (NPDES), η οποία επιτρέπει, σε εθνική βάση, απορρίψεις οι οποίες σχετίζονται με την κανονική λειτουργία μη στρατιωτικών σκαφών και σκαφών μη αναψυχής των οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 79 πόδια.
 • Το Σύστημα Συμμόρφωσης Γενικής Άδειας Σκάφους (VGP) της Gallagher Marine Systems αποσκοπεί να συμπληρώσει τα υπάρχοντα συστήματα SMS (Safety Management System (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας)) ή ICCP (Impressed Current Cathodic Protection (Καθοδική Προστασία με Επιβαλλόμενη Τάση)).
 • Η χρήση του Εγχειριδίου Συμμόρφωσης Γενικής Άδειας Σκάφους (VGP) της Gallagher Marine Systems δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η συμμόρφωση με την Γενική Άδεια Σκάφους του NPDES (Εθνικό Σύστημα Περιορισμού των Ρυπογόνων Εκτονώσεων) είναι υποχρεωτική.

Γενική Άδεια Σκάφους (VGP) - Συμπλήρωση Γνωστοποίησης Πρόθεσης (NOI)

 • Οι κανόνες της Νομοθετικής Πράξης Καθαρών Υδάτων του NPDES απαιτούν ότι κάθε σημειακή πηγή, π.χ. σκάφος, που αναζητά να απορρίψει ρύπους στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να εξασφαλίσει μία άδεια σύμφωνα με το πρόγραμμα του NPDES και να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις του.
 • Οποιοδήποτε σκάφος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούν την κατάθεση μίας Γνωστοποίησης Πρόθεσης (NOI), θα πρέπει να καταθέσει την δική του Γνωστοποίηση Πρόθεσης (NOI), επιζητώντας κάλυψη σύμφωνα με την γενική άδεια.

Απομακρυσμένη Περιοχή, Κριτήρια Εναλλακτικού Σχεδιασμού

 • Για σκάφη που προσεγγίζουν την Αλάσκα, το Γκουάμ, τη Σαϊπάν ή την Αμερικανική Σαμόα, απαιτείται μία έγκριση APC (Κριτήρια Εναλλακτικού Σχεδιασμού) Η έγκριση APC απαιτείται επίσης για δεξαμενόπλοια τα οποία διαμετακομίζονται μέσω των υδάτων της Αλάσκα, του Γκουάμ, της Σαιπάν ή της Αμερικανικής Σαμόα, κατά το δρομολόγιο τους προς ή από κάποιο λιμένα των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Σε απομακρυσμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών όπου οι αναγκαίοι πόροι OSRO (Οργανισμός Απομάκρυνσης Πετρελαιοκηλίδας) για ανταπόκριση σε Απόρριψη Χείριστης Υπόθεσης (WCD – Worst Case Discharge) δεν είναι διαθέσιμοι ή δεν υπάρχουν, το σκάφος πρέπει να λάβει κάλυψη από έναν τοπικό OSRO και να επιδείξει την απόδειξη της κάλυψης στο Αρχηγείο της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) ή/και την τοπική Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) μέσω της διαδικασίας αίτησης APC.
 • Η κάλυψη OSRO σε απομακρυσμένη περιοχή είναι δυνατόν να απαιτήσει από 1 έως 10 εργάσιμες ημέρες για την διευθέτηση της. Επιπλέον, η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) είναι δυνατόν να χρειαστεί από 5 έως 90 ημερολογιακές ημέρες για εξέταση και έγκριση των απαιτήσεων APC.
 • Οι αιτήσεις για IOA (Ενδιάμεση Άδεια Λειτουργίας) μπορούν να κατατεθούν σε συνδυασμό με τις αιτήσεις APC, και μπορούν να επιτρέψουν στο σκάφος να πραγματοποιεί εμπορικές πράξεις ή διαδικασίες διαμετακόμισης στην απομακρυσμένη περιοχή, ενώ αναμένει την έγκριση APC.

Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης της Αλάσκα και Πιστοποιητικά Οικονομικής Ευθύνης (COFR) της Αλάσκα: Δεξαμενόπλοια

 • Δεξαμενόπλοια τα οποία προσεγγίζουν ένα λιμάνι της Αλάσκα πρέπει να διαθέτουν ένα Σχέδιο της Αλάσκα (AK Plan) και ένα Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (COFR ) της Αλάσκα.
 • Τα δεξαμενόπλοια συνήθως προστίθενται προσωρινά στο υπάρχον σχέδιο της Αλάσκα (AK plan) και στο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (AK COFR) του τερματικού/εγκατάστασης της Αλάσκα που προσεγγίζουν.
 • Η προσθήκη ενός δεξαμενοπλοίου στο σχέδιο του τερματικού/της εγκατάστασης γίνεται συνήθως αυτόματα από το τερματικό/την εγκατάσταση.

Συμμόρφωση Σκάφους μη Δεξαμενόπλοιου

 • Αυτοκινούμενα σκάφη μη δεξαμενόπλοια τα οποία είναι άνω των 400 GT και προσεγγίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διαθέτουν Σχέδιο Ανταπόκρισης Σκάφους μη Δεξαμενόπλοιου (NTVRP), εγκεκριμένο από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) πριν την είσοδο του σκάφους σε Αμερικανικά ύδατα.
 • Νέες εγκρίσεις για σκάφη τα οποία δεν είναι δεξαμενόπλοια μπορεί να απαιτήσουν έως 60 ημερολογιακές ημέρες για την έκδοση τους από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG). Οι προσθήκες σκαφών σε ένα υπάρχον σχέδιο είναι δυνατόν να διαρκέσουν έως και 30 ημερολογιακές ημέρες. Επί του παρόντος, ο χρόνος έγκρισης από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) είναι περίπου 14 ημερολογιακές ημέρες.

Ομοσπονδιακό Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (Ομοσπονδιακό COFR)

 • Πλοία άνω των 300 GT, τα οποία χρησιμοποιούν τα πλωτά ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών, ή οποιοδήποτε σκάφος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, τα οποία ΕΚΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΟΥΝ πετρέλαιο στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να διαθέτουν ένα Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (COFR), το οποίο εκδίδεται από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών / Εθνικό Κέντρο Ταμείου Ρύπανσης (National Pollution Fund Center (NPFC)). Για την έκδοση των Πιστοποιητικών Οικονομικής Ευθύνης (COFR) είναι δυνατόν να απαιτηθούν έως 21 ημερολογιακές ημέρες. Επί του παρόντος, τα Πιστοποιητικά Οικονομικής Ευθύνης (COFR) συνήθως εκδίδονται εντός διαστήματος 1 έως 2 εβδομάδων.
 • Δημόσια σκάφη και μη αυτοκινούμενες φορτηγίδες (μαούνες) οι οποίες δεν μεταφέρουν πετρέλαιο ως καύσιμο ή φορτίο και δεν μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες ως φορτίο δεν απαιτείται να διαθέτουν ένα ομοσπονδιακό Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (COFR).

Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης της Καλιφόρνια για Πλοία μη Δεξαμενόπλοια (CANT):

 • Σκάφη μη δεξαμενόπλοια τα οποία είναι άνω των 300 GT και προσεγγίζουν την Πολιτεία της Καλιφόρνια θα πρέπει να καταθέσουν ένα Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης της Καλιφόρνια για Πλοία μη Δεξαμενόπλοια (CANT) στο Γραφείο Πρόληψης Πετρελαιοκηλίδας και Ανταπόκρισης της Καλιφόρνια (CA OSPR).
 • Τα σχέδια θα πρέπει να παραληφθούν από το CA OSPR τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την είσοδο του πλοίου στα ύδατα της Πολιτείας της Καλιφόρνια (3 ναυτικά μίλια).
 • Πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 2.000 δολάρια ΗΠΑ έως 10.000 δολάρια ΗΠΑ το ανώτερο, ή και μεγαλύτερα, θα εκδίδονται στην περίπτωση που ένα σχέδιο δεν έχει κατατεθεί ή κατατίθεται εκπρόθεσμα.

Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια: CA COFR

 • Δεξαμενόπλοια τα οποία προσεγγίζουν την Πολιτεία της Καλιφόρνια πρέπει να διαθέτουν ένα Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (California Certificate of Financial Responsibility – CA COFR) από το Γραφείο Πρόληψης Πετρελαιοκηλίδας και Ανταπόκρισης της Καλιφόρνια (CA OSPR).
 • Μία αίτηση για Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (CA COFR)), δυνατόν να απαιτήσει 21 ημερολογιακές ημέρες για την επεξεργασία της. Επί του παρόντος, τα Πιστοποιητικά Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (CA COFR) συνήθως εκδίδονται σε περίπου 1 εβδομάδα ή συντομότερα.
 • Πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 2.000 δολάρια ΗΠΑ έως 10.000 δολάρια ΗΠΑ το ανώτερο, ή και μεγαλύτερα, θα εκδίδονται, στην περίπτωση που ένα σκάφος εισέρχεται στα ύδατα της Καλιφόρνια άνευ Πιστοποιητικού Οικονομικής Ευθύνης της Καλιφόρνια (CA COFR).

 • Ένα Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης Κατά της Πετρελαϊκής Ρύπανσης από Πλοίο στη Διώρυγα του Παναμά (PCSOPEP) θα πρέπει να κατατεθεί στην Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (ACP) και αφορά σκάφη τα οποία διαμετακομίζονται στην Διώρυγα του Παναμά και διαθέτουν χωρητικότητα μεταφοράς πετρελαίου μεγαλύτερη των 400 μετρικών τόνων ή ακόμη μεγαλύτερη.
 • Τα Σχέδια PCSOPEP, θα πρέπει να παραληφθούν από την Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (ACP) όχι νωρίτερα από 96 ώρες πριν την άφιξη του σκάφους στα ύδατα της Διώρυγας του Παναμά.
 • Εάν ένα Σχέδιο PCSOPEP δεν έχει κατατεθεί, ή κατατέθηκε εκπρόθεσμα, το σκάφος θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 2.500 δολάρια ΗΠΑ και βασίζονται στο μέγεθος του σκάφους και κατά πόσον υπήρξε κάποια παραβίαση στο παρελθόν.

Γενική Άδεια Σκάφους (VGP) - Σχέδιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης

 • Η Γενική Άδεια Σκάφους (VGP) αποτελεί μία άδεια της Νομοθετικής Πράξης Καθαρών Υδάτων του Εθνικού Συστήματος Απαλλαγής και Εξάλειψης Ρύπων (NPDES), η οποία επιτρέπει, σε εθνική βάση, απορρίψεις οι οποίες σχετίζονται με την κανονική λειτουργία μη στρατιωτικών σκαφών και σκαφών μη αναψυχής των οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 79 πόδια.
 • Το Σύστημα Συμμόρφωσης Γενικής Άδειας Σκάφους (VGP) της Gallagher Marine Systems αποσκοπεί να συμπληρώσει τα υπάρχοντα συστήματα SMS (Safety Management System (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας)) ή ICCP (Impressed Current Cathodic Protection (Καθοδική Προστασία με Επιβαλλόμενη Τάση)).
 • Η χρήση του Εγχειριδίου Συμμόρφωσης Γενικής Άδειας Σκάφους (VGP) της Gallagher Marine Systems δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η συμμόρφωση με την Γενική Άδεια Σκάφους του NPDES (Εθνικό Σύστημα Περιορισμού των Ρυπογόνων Εκτονώσεων) είναι υποχρεωτική.

Γενική Άδεια Σκάφους (VGP) - Συμπλήρωση Γνωστοποίησης Πρόθεσης (NOI)

 • Οι κανόνες της Νομοθετικής Πράξης Καθαρών Υδάτων του NPDES απαιτούν ότι κάθε σημειακή πηγή, π.χ. σκάφος, που αναζητά να απορρίψει ρύπους στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να εξασφαλίσει μία άδεια σύμφωνα με το πρόγραμμα του NPDES και να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις του.
 • Οποιοδήποτε σκάφος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούν την κατάθεση μίας Γνωστοποίησης Πρόθεσης (NOI), θα πρέπει να καταθέσει την δική του Γνωστοποίηση Πρόθεσης (NOI), επιζητώντας κάλυψη σύμφωνα με την γενική άδεια.

Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης: Σκάφη μη Δεξαμενόπλοια

 • Σκάφη μη δεξαμενόπλοια άνω των 400 GT, τα οποία βρίσκονται στα ύδατα της Αλάσκα με σκοπό άλλο από αυτό της διαμετακόμισης θα πρέπει να διαθέτουν ένα Βελτιωμένο Σχέδιο Σκάφους μη Δεξαμενοπλοίου, εγκεκριμένο από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Αλάσκα (Alaska Department of Environmental Conservation – ADEC ή AK DEC)
 • Το ADEC πρέπει να παραλάβει τα σχέδια τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν το σκάφος εισέλθει στα ύδατα της Αλάσκα. Οι καταθέσεις δικαιολογητικών οι οποίες δεν κινούνται εντός του απαιτούμενου χρόνου θα πρέπει να συνοδεύονται από μία επεξήγηση για τον λόγο που η κατάθεση ήταν καθυστερημένη.
 • Σκάφη τα οποία εισέρχονται στα ύδατα της Πολιτείας της Αλάσκα άνευ εγκεκριμένου σχεδίου θα υπόκεινται σε πρόστιμο.

 • Σκάφη μη δεξαμενόπλοια άνω των 400 GT, τα οποία βρίσκονται στα ύδατα της Αλάσκα με σκοπό άλλο από αυτό της διαμετακόμισης θα πρέπει να διαθέτουν ένα Πιστοποιητικό Οικονομικής Ευθύνης (AK COFR), το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Αλάσκα (Alaska Department of Environmental Conservation – ADEC ή AK DEC).
 • Το ADEC θα πρέπει να παραλαμβάνει αιτήσεις για πιστοποιητικό AK COFR τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν το σκάφος εισέλθει στα ύδατα της Αλάσκα ή να παρέχουν μία εξήγηση για τον λόγο που η κατάθεση ήταν καθυστερημένη.
 • Σκάφη τα οποία εισέρχονται στα ύδατα της Αλάσκα άνευ πιστοποιητικού AK COFR, θα υπόκεινται σε πρόστιμο.

Συμμόρφωση με τη Σύμβαση Marpol

SOPEP και SMPEP: Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης Αντιμετώπισης Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή Πλοίου/Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοίο

 • Πλοία 150 GT και άνω, τα οποία πραγματοποιούν εμπορικές πράξεις σε διεθνή ύδατα, θα πρέπει να διαθέτουν ένα εγκεκριμένο σχέδιο SOPEP (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης Αντιμετώπισης Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή Πλοίου).
 • Πλοίο 150 GT και άνω, το οποίο μεταφέρει επιβλαβείς υγρές ουσίες (NLS) χύδην και πραγματοποιεί εμπορικές πράξεις σε διεθνή ύδατα, θα πρέπει να διαθέτει ένα εγκεκριμένο σχέδιο SMPEP (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοίο).
 • Για σκάφη υπό Αμερικανική σημαία, η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) μπορεί να χρειαστεί έως 90 ημερολογιακές ημέρες για την έκδοση νέων σχεδίων SOPEP/SMPEP. Οι εγκρίσεις για προσθήκες σκαφών σε υπάρχοντα σχέδια SOPEP/SMPEP μπορεί να διαρκέσουν έως και 30 ημερολογιακές ημέρες. Επί του παρόντος, ο χρόνος έγκρισης από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) είναι περίπου 14 ημερολογιακές ημέρες.