Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Σκάφη

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης

Η Gallagher Marine Systems (GMS) παρέχει δεοντολογικούς, αντικειμενικούς και ανεξάρτητους ελέγχους σχετικά με την συμμόρφωση ως προς συστήματα, πολιτικές, διαδικασίες και κανονιστική συμμόρφωση και επικοινωνεί ολοκληρωμένα πρακτικά αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες μας, με σκοπό την αποτελεσματική μείωση του περιβαλλοντικού κινδύνου, την προστασία συμφερόντων και τη βελτίωση των δικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι Περιβαλλοντικοί έλεγχοι και τα Προγράμματα/Σχέδια Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECP) έχουν γίνει πιο σημαντικά στα προγράμματα διαχείρισης συμμόρφωσης, καθώς τα κόστη της συμμόρφωσης αυξάνονται και τα νομικά πρόστιμα για μη συμμόρφωση γίνονται ολοένα και πιο αυστηρά.  Πολλές εταιρίες παραγγέλλουν ελέγχους περιβαλλοντικής συμμόρφωσης για να προσδιορίσουν εάν οι λειτουργίες τους πληρούν όλες τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών νόμων, ή για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους με την παρεμπόδιση δικαστικών αγώνων.

Οι ομάδες ελέγχου της GMS διαθέτουν ένα εκτεταμένο υπόβαθρο στους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και στους διεθνείς κανονισμούς, καθώς και στα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Το προσωπικό μας διαθέτει συνολικά εκατοντάδες ετών ως εργαζόμενοι ναυτικοί με άδεια, ανώτεροι διαχειριστές πλοίων, επιθεωρητές της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, αξιωματούχοι Αρχών του Κράτους Λιμένα και ειδικοί περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και είναι πιστοποιημένοι με ISM, ISO 9001 και 14001

Ανεξάρτητος Σύμβουλος

Οι ειδικοί της GMS συμβουλεύουν πελάτες επί των απαιτήσεων, αναπτύσσουν, συντηρούν, βελτιώνουν και ελέγχουν προγράμματα και εντοπίζουν τις καλύτερες πρακτικές και ευκαιρίες βελτίωσης οι οποίες επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια και αυξημένη περιβαλλοντική υπευθυνότητα από την πλευρά των εταιριών που υιοθετούν ανάλογες πρακτικές.  Επιπλέον, διεξάγουμε “δικανικούς” ελέγχους, εκπαίδευση πληρώματος και παρέχουμε βοήθεια στην εφαρμογή και πιστοποίηση κατά ISO 14001.

Ελεγκτής Τρίτων

Οι ελεγκτές της GMS ενεργούν ως διασφάλιση ποιότητας για τις εξονυχιστικές επιθεωρήσεις (vetting) πλοίων, τις πιστοποιήσεις ISO 14001 και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα ISM.  Ως εξωτερικό μέρος, οι ελεγκτές της GMS αποτελούν μια ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης, χωρίς ενδεχόμενα αντικρουόμενα συμφέροντα, της οποίας ο ρόλος είναι να επαληθεύει την συμμόρφωση και να εφιστά την προσοχή για την μη συμμόρφωση στην κατάλληλη ομάδα.

Επόπτης διορισμένος από το Δικαστήριο

Η GMS λειτουργεί ως ανεξάρτητος επόπτηςδιορισμένος από το Δικαστήριο για Προγράμματα/Σχέδια Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECP) για τα οποία έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ως απόρροια υποθέσεων περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Με την ιδιότητα αυτή, η GMS διαξάγει ολοκληρωμένους ελέγχους και εκθέσεις (αναφορές) προς το δικαστήριο, σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρίας με το ECP το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέψει περαιτέρω παραβιάσεις και να βελτιώσει την περιβαλλοντική συμμόρφωση της εκάστοτε εταιρίας.