Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Σκάφη

Κάλυψη Πιθανότερης Μέσης Διαρροής (AMPD)

Πότε απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις για κάλυψη AMPD;

Κατάσταση αρ. 1: Εργασίες φορτοεκφόρτωσης ενώ το σκάφος είναι προσδεδεμένο σε εγκατάσταση:

Τα σκάφη που είναι προσδεδεμένα σε εγκατάσταση θαλάσσιων μεταφορών (MTR) μπορούν να βασίζονται στην κάλυψη AMPD της εγκατάστασης ενώ εκτελούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης στον τερματικό σταθμό και δεν απαιτείται να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού ανταπόκρισης σε AMPD βάσει σύμβασης.

Κατάσταση αρ. 2: Εργασίες φορτοεκφόρτωσης εκτός εγκατάστασης MTR [δηλ. μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο (STS)]:

Ανάλογα με την τοποθεσία μεταφοράς, ενδέχεται να απαιτείται η σύναψη σύμβασης με Οργανισμό Απορρύπανσης (OSRO) για πόρους AMPD, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους όπως απαιτείται βάσει του Σχεδίου Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP) σας.

  • Για παράκτιες περιοχές (< 12 nm από την ακτή), απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις OSRO για κάλυψη AMPD.
  • Για βασικές υπεράκτιες ζώνες μεταφόρτωσης (και με απόσταση >12 nm από την ακτή) συνήθως δεν απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις για κάλυψη AMPD, δεδομένου ότι και οι δύο βασικοί OSRO (Marine Spill Response Corporation και National Response Corporation) έχουν τοποθετήσει πόρους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων AMPD.
  • Για τα σκάφη που εκτελούν μεταφόρτωση στο αγκυροβόλιο του Big Stone (στον Τομέα του Κόλπου του Ντέλαγουερ/στην περιοχή της Φιλαδέλφεια) διατίθεται επίσης κάλυψη μέσω της Delaware Bay & River Cooperative (DBRC).  Για την ίδια αμοιβή με τους άλλους παρόχους, η κάλυψη ταξιδίου της DBRC παρέχει προστασία στο σκάφος σας από σημαντήρα σε σημαντήρα, ενώ παράλληλα επιτρέπει στο σκάφος, στον Πιστοποιημένο Χρήστη (QI) και στην Ομάδα Διαχείρισης Διαρροής να έχουν πρόσβαση σε στρατηγικά τοποθετημένους πόρους και τοπική τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια του κατάπλου σε λιμένα. Σε αντίθεση με άλλους παρόχους, η DBRC παρέχει αυτά τα οφέλη πόρων χωρίς επιπρόσθετη χρέωση πέραν της βασικής αμοιβής. Σε περίπτωση συμβάντος, οι πόροι που διαθέτει η DBRC δεν θα είναι διαθέσιμοι, εκτός αν έχει εξασφαλιστεί κάλυψη AMPD μέσω της DBRC. Για τη διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ακόλουθο έντυπο για εγγραφή για παροχής κάλυψης AMPD από την DBRC:  Έντυπο εγγραφής για παροχή κάλυψης AMPD από την DBRC
  • Σας συνιστούμε θερμά να ενημερώσετε τον OSRO με τον οποίο συνεργάζεστε τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε προγραμματισμένης εργασίας για μεταφόρτωση φορτίου STS (τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα). Στη συνέχεια, ο OSRO με τον οποίο συνεργάζεστε θα σας ενημερώσει αν απαιτείται η σύναψη σύμβασης για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας πόρων AMPD.

Στοιχεία επικοινωνίας OSRO για κάλυψη AMPD:

Delaware Bay & River Cooperative Inc. (DBRC):
Τηλέφωνο (24 ώρες): (302) 645-7861
E-mail: [email protected]

Έντυπο εγγραφής για παροχή κάλυψης AMPD από την DBRC

National Response Corporation (NRC):
Τηλ: +1 631 224 9141
Φαξ: +1 631 224 9086
E-mail: [email protected]

Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο αίτησης για παροχή κάλυψης AMPD από την NRC

Marine Spill Response Corporation (MSRC):
Τηλ: +1 732 417 0175
Φαξ: 732 417 0097
E-mail: [email protected]

Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο αίτησης για παροχή κάλυψης AMPD από την MSRC

Για περισσότερες πληροφορίες ή παροχή βοήθειας σχετικά με την κάλυψη AMPD, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας: [email protected]