Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Σκάφη

Ασκήσεις ετοιμότητας και Εκπαίδευση

Το Τμήμα Ασκήσεων Ετοιμότητας & Εκπαίδευσης της Gallagher Marine Systems (Τμήμα GMS D&T), αποτελείται από προσωπικό με εκτεταμένο υπόβαθρο σε διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, αρωγή σε περιπτώσεις καταστροφών, ανταπόκριση και διερεύνηση συμβάντων, έλεγχο κατάστασης λιμένα, Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων (ICS) και ρυθμιστική συμμόρφωση. Κάθε μέλος του τμήματος υπόκειται σε συνεχή εκπαίδευση και παρακολουθεί ανταποκρίσεις σε πραγματικά συμβάντα τα οποία τους παρέχουν εμβάθυνση και εμπειρία για την ανάπτυξη δημιουργικών και απαιτητικών ασκήσεων ετοιμότητας που περιλαμβάνουν τα πλέον πρόσφατα ρυθμιστικά και εμπορικά ζητήματα.  Με αυτό τον τρόπο το Τμήμα GMS D&T πραγματοποιεί πάνω από 100 ασκήσεις ετοιμότητας ετησίως, όπου η καθεμία ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις.

Με αυτή την τεράστια εμπειρία, το Τμήμα Ασκήσεων & Εκπαίδευσης είναι σε θέση να προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα ασκήσεων ετοιμότητας και εκπαίδευσης το οποίο θα σας παράσχει ένα απαράμιλλο επίπεδο εμπειρίας. Κάθε συνεδρία άσκησης ετοιμότητας και εκπαίδευσηςείναι διαμορφωμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεργατών μας σε θέματα ρυθμιστικής συμμόρφωσης.

Ασκήσεις και γυμνάσια επί χάρτου

Το τμήμα Ασκήσεων και Εκπαίδευσης (D&T) της GMS έχει καθήκον να αναπτύσσει απαιτητικές και εποικοδομητικές ασκήσεις ετοιμότητας (γυμνάσια) οι οποίες ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα των συνεργατών μας σε θέματα ρυθμιστικής συμμόρφωσης, καθώς και των ρυθμιστικών αρχών που τα εξετάζουν. Το πρόγραμμα μας είναι πολύ μεγάλο και περιεκτικό καθώς σχεδιάζουμε και εκτελούμε τακτικά αυτές τις ασκήσεις για κατόχους σχεδίων Δεξαμενοπλοίων και άλλων Πλοίων, για Εταιρίες Ισχύος/Ενέργειας, Τερματικά και Εγκαταστάσεις Πετρελαίου, Κατόχους Φορτίων/ναυλωτές, Σιδηροδρόμους και άλλα περισσότερα.  Παρακάτω δίδονται ορισμένα παραδείγματα πακέτων ασκήσεων ετοιμότητας (γυμνάσια):

Ασκήσεις επί χάρτου της Ακτοφυλακής Των ΗΠΑ (USCG) και της Καλιφόρνια

Εταιρίες που κατέχουν Σχέδια Ανταπόκρισης Σκάφους (VRP), για Δεξαμενόπλοιο και Άλλο Σκάφος, εγκεκριμένα από την Καλιφόρνια και την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ (USCG) πρέπει να διεξάγουν μία ετήσια Άσκηση Επί Χάρτου (TTX). Αυτή η άσκηση, κοινώς αποκαλούμενη Άσκηση Επί Χάρτου “Ένα-επί-Ένα“ (“One-On-One” TTX) , περιλαμβάνει το Εξειδικευμένο Άτομο/Ομάδα Διαχείρισης Διαρροής (Qualified Individual/Spill Management Team – QI/SMT) της GMS, ένα σκάφος που αναφέρεται στο σχέδιο και μέλη της ομάδας διαχείρισης κρίσης που κατέχει το σχέδιο.

Ασκήσεις επί Χάρτου (TTX) της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG) & της Καλιφόρνια

Αυτή η άσκηση ετοιμότητας δοκιμάζει όλα τα μέρη όσον αφορά στην ανταπόκριση σε ένα συμβάν και στην υποστήριξη του σκάφους από το επίπεδο της ομάδας διαχείρισης κρίσης.  Αμφότεροι οι συνεργάτες της GMS σε θέματα συμμόρφωσης Δεξαμενοπλοίων και άλλων Σκαφών διαπιστώνουν μεγάλη αξία στο πρόγραμμα “One-On-One TTX”, καθώς καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG) όσο και της Καλιφόρνια, ενώ παρουσιάζει απαιτητικά ζητήματα πέραν των ρυθμιστικών απαιτήσεων.

Ασκήσεις επί Χάρτου (TTX) της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG) & της Καλιφόρνια

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Επικέντρωσης (Focus Training Seminars)

Αυτή η άσκηση τύπου σεμιναρίου, η οποία παρέχεται για κατόχους σχεδίων σκαφών μη Δεξαμενόπλοιων, εκπληρώνει τις απαιτήσεις των Ασκήσεων Επί Χάρτου (TTX) τόσο της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG), όσο και της Καλιφόρνια. Το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επικέντρωσης (FTS), αποτελεί μία διαδραστική άσκηση και μάθημα, τύπου σεμιναρίου, το οποίο ολοκληρώνεται σε μία ημέρα.  Η GMS παρέχει αυτό το σεμινάριο FTS σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.  Πριν από κάθε σεμινάριο FTS, παρέχουμε ένα Βασικό Εισαγωγικό Σεμινάριο το οποίο προσφέρει μία βασική αντίληψη των Κανονισμών της Βορείου Αμερικής.  Επιπλέον, παρέχουμε μία ενημέρωση επί των Κανονισμών η οποία παρουσιάζει λεπτομερώς νέες και προτεινόμενες αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν το εμπόριο των σκαφών σας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.  Για να ολοκληρωθεί η εμπειρία του ολοήμερου σεμιναρίου, η GMS καλεί πάντα προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι πραγματοποιούν παρουσιάσεις σε επίκαιρα θέματα για το εμπόριο στις ΗΠΑ και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους συνεργάτες μας σε θέματα συμμόρφωσης.

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Επικέντρωσης

Ασκήσεις Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης/Διαχείρισης Κρίσης (E/C P):

Η GMS παρουσιάζει Ασκήσεις Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης/Διαχείρισης Κρίσης (E/C P) σε συνεργασία με διάφορους εταίρους από την βιομηχανία, όπως Ναυτιλία, Ενέργεια, Σιδηροδρόμους και άλλους.  Οι ασκήσεις “E/C P” αρχίζουν με μία διεξοδική επισκόπηση στα εσωτερικά Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης/Διαχείρισης Κρίσης του οργανισμού σας.  Στην συνέχεια, θα αναπτύξουμε ασκήσεις οι οποίες αφορούν στους ρόλους και τις ευθύνες των μελών της ομάδας εκτάκτου ανάγκης/διαχείρισης κρίσης, στην αποδοτικότητα και διεξοδικότητα του σχεδίου, στα συστήματα του οργανισμού σας και άλλα περισσότερα.  Οι συνεργάτες μας σε θέματα συμμόρφωσης διαπιστώνουν μεγάλη αξία σε αυτή την άσκηση κατά την οποία η GMS, ως ένα τρίτο μέρος, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί παρατηρήσεις και συστάσεις οι οποίες βασίζονται στην απόδοση της ομάδας Εκτάκτου Ανάγκης/Διαχείρισης Κρίσης και άλλα περισσότερα.  Μετά την άσκηση, θα αναπτύξουμε μία Αναφορά Αξιολόγησης (After Action Report), η οποία παρέχει εποικοδομητικές συστάσεις βασιζόμενες στις παρατηρήσεις μας και στην εμπειρία η οποία θα βελτιώσει την συνολική σας απόδοση.

Εκπαίδευση-Ασκήσεις Ετοιμότητας (Γυμνάσια)

Εκπαίδευση Εξειδικευμένου Ατόμου (Qualified Individual (QI)) και Επαναληπτική Εκπαίδευση Εξειδικευμένου Ατόμου (QI Refresher Training)

Σύμφωνα με την OPA 90 και τους κανονισμούς της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG), του Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), της γραμμής επικοινωνίας του Υπουργείου Μεταφορών (DOT), και των BOEMRE/BSEE (Γραφείο Διοίκησης, Κανονισμών και Προστασίας της Θαλάσσιας Ενέργειας/Γραφείο Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Προστασίας), επιπλέον της εσωτερικής εμπειρίας και γνώσης, η GMS προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο εκπαίδευσης Εξειδικευμένου Ατόμου (Qualified Individual) και Επαναληπτικής Εκπαίδευσης Εξειδικευμένου Ατόμου (QI Refresher). Κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο ακολουθεί πιστά όλους τους κανονισμούς, ενώ παρέχει μία επιμορφωτική και πρακτική εμπειρία η οποία επιτρέπει στο προσωπικό να κάνει εφαρμογή στο περιβάλλον του.

Εκπαίδευση στην Ξηρά και επί του Πλοίου:

Το Τμήμα Ασκήσεων και Εκπαίδευσης της GMS παρέχει διάφορα πακέτα εκπαίδευσης για το προσωπικό της ξηράς και του πλοίου.  Αυτά τα προγράμματα εκτείνονται από την Εκπαίδευση Ατόμων Ανώτερης και Μέσης Διοίκησης έως την εκπαίδευση του πληρώματος ξηράς.  Τα προγράμματα επί του Πλοίου καλύπτουν από την προετοιμασία πριν την επιβίβαση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG) έως την κατανόηση ρυθμιστικών προσδοκιών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την διάρκεια επιβιβάσεων.  Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα:

Εκπαίδευση στην Ξηρά

 • Η Εκπαίδευση Ατόμων Ανώτερης & Μέσης Διοίκησης είναι σχεδιασμένη να παρέχει στους συμμετέχοντες μία εις βάθος κατανόηση των απαιτήσεων της Βορείου Αμερικής (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Παναμάς), όπως αυτές ισχύουν για Δεξαμενόπλοια και άλλα Σκάφη.  Στη συνέχεια, η εκπαίδευση προχωρά σε μία επισκόπηση και ανάλυση των παρόντων και μελλοντικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων πολιτειακών και τεχνικών κανονισμών οι οποίοι περιλαμβάνουν άμεσα τον κάτοχο του σχεδίου.  Περαιτέρω, παρουσιάζουμε και συζητούμε εμπορικά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την εταιρία και παρέχουν μαθήματα τα οποία διδαχθήκαμε από συμβάντα του παρελθόντος, ενώ επίσης επανεξετάζουμε τα πρωτόκολλα τα οποία θα έπρεπε να ακολουθούνται σε συμβάντα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Εκπαίδευση και Ασκήσεις για το Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων (ICS):  Αυτή η εκπαίδευση αναπτύσσεται και παραδίδεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Συστήματος Ελέγχου Συμβάντων (ICS). Οι πλέον κοινές διδασκόμενες εκπαιδευτικές ενότητες αφορούν το Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων ICS 100, 200, 300 400, 700 και 800. Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας θα εκδίδεται μια Βεβαίωση Πιστοποίησης. Επίσης, είναι δυνατό να παρέχονται ασκήσεις σε εκείνα τα σημεία όπου τα άτομα εξασκούνται στις πλέον βασικές λειτουργίες του Συστήματος Ελέγχου Συμβάντων (ICS), έως στις πλέον σύνθετες ασκήσεις ετοιμότητας (γυμνάσια) κατά τις οποίες τοποθετούνται σε μία θέση ελέγχου και αναπτύσσουν ένα Σχέδιο Δράσης Συμβάντος.
 • Η εκπαίδευση του Πληρώματος Ξηράς είναι σχεδιασμένη να παρέχει στα μέλη του πληρώματος μία ενισχυμένη αντίληψη του τι να περιμένουν όταν εμπορεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Για να επιτύχουμε αυτό το επίπεδο αντίληψης, το πρόγραμμα εκπαίδευσης του πληρώματος περικλείει τα παρακάτω:
  • Μια επισκόπηση των ενεργειών και πρωτόκολλων της αρχικής ανταπόκρισης κατά την πρώτη ώρα ενός συμβάντος.
  • Προσδοκίες Διαχείρισης και απαιτήσεις χρόνου και πόρων των ανώτερων στελεχών κατά την διάρκεια των αρχικών σταδίων του συμβάντος.
  • Συστάσεις για την ελαχιστοποίηση της διαρροής και ασφάλιση της πηγής και άλλα περισσότερα.

Επιπλέον, παρουσιάζουμε μία επισκόπηση όλων των σχετικών σχεδίων για το σκάφος, καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες του QI/SMT (Εξειδικευμένο Άτομο/Ομάδα Διαχείρισης Διαρροής), από κοινού με άλλες σχετικές ομάδες έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλο το προσωπικό του πλοίου έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις προσδοκίες σε όλους τους λιμένες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εξοικείωση με το Σκάφος & Εκπαίδευση

 • Η Εκπαίδευση επί του Σκάφους αναπτύσσεται και διαμορφώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληρώματος.  Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Επισκόπηση των σχεδίων του σκάφους (VRP, CA Plan, SOPEP, PCSOPEP) κατά τον κατάπλου σε λιμένες των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Τρόπος προετοιμασίας και τι αναμένεται από τις ρυθμιστικές αρχές, Ομοσπονδιακές και Πολιτειακές, ενώ βρίσκονται επί του σκάφους.
  • Ποιες είναι οι ενέργειες που απαιτούνται και ποια η αντίδραση κατά την διάρκεια των ασκήσεων (τόσο των προαναγγελθέντων όσο και των μη αναγγελθέντων), καθώς επίσης και συμβάντα σε πραγματικό χρόνο.

Για περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπειρίας της εκπαίδευσης, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης επί του Πλοίου μπορεί να συνδυαστεί με άλλες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εκπαίδευση στο Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων (ICS)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Εκπαίδευση στο Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων (ICS).