Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Υπηρεσίες

Ιατροδικαστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Πολλές, αν όχι οι περισσότερες, διώξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, οι οποίες έχουν σχέση με διαρροές πετρελαίου ή χημικών στο θαλάσσιο χώρο, διεκπεραιώνονται ως ποινικές υποθέσεις οι οποίες είναι δυνατόν να επιφέρουν σοβαρά οικονομικά και άλλα πρόστιμα.  Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να καταλήξουν σε ποινές φυλάκισης για αυτούς που βρέθηκαν ως άμεσα υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένων των πλοιάρχων, των αρχιμηχανικών, των καπετάνιων λιμένων ή άλλων εκτελεστικών οργάνων διαχείρισης στην ξηρά και στην εταιρεία.

Η Gallagher Marine Systems παρέχει σε μόνιμη βάση λεπτομερή διερεύνηση, οικονομικές αναλύσεις και αναλύσεις σχετικές με την διαρροή, καθώς επίσης και μαρτυρία εμπειρογνωμόνων για την νομική υποστήριξη και διαιτησία, πρωταρχικά για το όφελος της προστασίας των πελατών μας, για οργανισμούς αποζημιώσεων ή για άλλους συνηγόρους υπεράσπισης.  Με την αναλυτική διερεύνηση, οι ειδικοί μας ανταλλάσσουν γνώμες και πραγματικά δεδομένα μέσω δηλώσεων εμπειρογνωμόνων, καταθέσεων, άμεσων μαρτυριών και αποδεικτικών στοιχείων.

Η GMS είναι διαθέσιμη για μία ευρεία γκάμα επιστημονικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπως οι εξής:

  • Ιατροδικαστική και νομική υποστήριξη σχετικά με διαρροή πετρελαίου και χημικών στο περιβάλλον
  • Μαρτυρία ειδικού μάρτυρα σχετικά με θαλάσσια ρύπανση, ανακρίσεις και νομική στήριξη
  • Υπηρεσίες διαμόρφωσης μοντέλων διαρροής
  • Εκτίμηση ποσότητας διαρροής πετρελαίου
  • Επιστημονικές υπηρεσίες σχετικά με εκτίμηση ζημίας και αξιώσεων αποζημίωσης
  • Χρηματοοικονομικοί έλεγχοι τρίτων προσώπων

Η GMS διαθέτει ένα εκτεταμένο αρχείο για την παροχή οικονομικών, επιστημονικών και περιβαλλοντικών συμβουλών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και υπηρεσίες μαρτυριών εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων σε νομικές υποθέσεις όπου εξετάζονται οι τεχνικές μετριασμού της διαρροής και άλλεαα θέματα σχετιζόμεα με την διαρροή .  Οι δεξιότητες και η ευελιξία μας, μας επιτρέπουν να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας σε έκτακτες καταστάσεις, σε θαλάσσια ατυχήματα, ή συμβάντα περιβαλλοντικής ρύπανσης και διαρροών τα οποία λαμβάνουν χώρα στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε ολόκληρο τον κόσμο.   Τόσο η φήμη μας όσο και η αποτελεσματικότητα μας υποστηρίζεται από επαινετικά σχόλια και ευχαριστίες μετά από πολλές δίκες και διαιτησίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ιατροδικαστικές και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση [email protected]

bouchard