Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Εξερεύνηση & Παραγωγή

Υποδομή Κινητού Κέντρου Ελέγχου

Ετοιμότητα και προετοιμασία είναι τα κρίσιμα στοιχεία για μία αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιοδήποτε συμβάν. Η Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (SMT) της Gallagher Marine Systems (GMS) διαθέτει την ικανότητα να καταφτάνει στον τόπο του συμβάντος πλήρως προετοιμασμένη, ανεξάρτητα από την τοποθεσία1. Με το Κινητό Κέντρου Ελέγχου, η Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (SMT) της GMS μπορεί να παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ταχεία εγκατάσταση ενός Κέντρου Ελέγχου Συμβάντος (ICP) πλήρους λειτουργίας, κατάλληλο για τα πρώτα στάδια της διαχείρισης ενός συμβάντος. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς ορισμένες τοποθεσίες δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για την υποστήριξη των τεχνικών, διοικητικών και άλλων αναγκών, ώστε να εγκαταστήσουν ένα λειτουργικό Κέντρο Ελέγχου Συμβάντος (ICP).

Η ειδική διαμόρφωση του Κινητού Κέντρου Ελέγχου παρέχει το υπόβαθρο για κρίσιμες επικοινωνίες, προς διευκόλυνση του Συστήματος Ελέγχου Συμβάντων (ICS) κατά την διάρκεια των κρίσιμων πρώτων ωρών της ανταπόκρισης. Περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη λογισμικού για τη δημιουργία Σχεδίου Δράσης Συμβάντος (Incident Action Plan), ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές όπου μπορεί να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ένα πλήρως εγκατεστημένο Κέντρο Ελέγχου Συμβάντος (ICP).

Η στρατηγική θέση της Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών που διαθέτουμε στις Ανατολικές ακτές, στις Δυτικές ακτές και στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού των ΗΠΑ επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη του δικού μας Κινητού Κέντρου Ελέγχου (Mobile Command Center) σε οποιαδήποτε τοποθεσία, όπου είναι δυνατόν να συμβεί ένα ατύχημα.

1Για όλες τις τοποθεσίες απαιτούνται σήμα κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρική ενέργεια (δίκτυο ή γεννήτρια).