Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Εξερεύνηση & Παραγωγή

Υπηρεσίες Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών

Η Gallagher Marine Systems (GMS) διατηρεί μία Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (Spill Management Team – SMT), πλήρως επανδρωμένη, πολλαπλών ειδικοτήτων και με υψηλή κατάρτιση. Η GMS έχει ένα διακεκριμένο ιστορικό είκοσι χρόνων, παρέχοντας υπηρεσίες στην ευρεία βάση των πελατών μας, όπως η προ-καθορισμένη Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (SMT) σε σχέδια εκτάκτου ανάγκης, ενεργώντας για τους πελάτες μας ως Σύμβουλος Ανταπόκρισης σε Διαρροές (Spill Response Advisor), ή ενισχύοντας την ικανότητα της εσωτερικής τους ομάδας SMT. Επιλεγμένα παραδείγματα προηγούμενων έργων της Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών (SMT) στις Ηνωμένες Πολιτείες επισημαίνονται στον Χάρτη Έργων της Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών της εταιρείας μας.

Όσον αφορά τα ατυχήματα σκαφών, η GMS ήταν η ομάδα διαχείρισης συμβάντων για τρεις από τις οκτώ μεγαλύτερες διαρροές πετρελαίου από πλοία στις ΗΠΑ τα τελευταία δέκα χρόνια και η ομάδα μας κλήθηκε και παρείχε υποστήριξη για τρία από τα υπόλοιπα πέντε συμβάντα. Επρόκειτο για σημαντικά (και άκρως διακριτέα) συμβάντα θαλάσσιας ρύπανσης, τα οποία προήλθαν από ατυχήματα πλοίων. Η GMS έτυχε επαίνων από την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) και από Κρατικούς αξιωματούχους για τις προσπάθειές της στην επιτυχή διαχείριση όλων των προσπαθειών ανταπόκρισης. Η Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (SMT) παραμένει συνεχώς έτοιμη να ανταποκριθεί σε άμεση ειδοποίηση, τόσο σε τοπικά όσο και σε διεθνή συμβάντα.

Ενώ το παρελθόν μας επιδεικνύει ένα ιστορικό ανταποκρίσεων σε ατυχήματα τα οποία σχετίζονται με σκάφη, εγκαταστάσεις και αγωγούς, η GMS έχει αυξήσει το υπάρχον δυναμικό της παράκτια και στο εσωτερικό πλωτό δίκτυο σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να συμπεριλάβει εξειδικευμένα άτομα άμεσης επέμβασης, καθώς και προσωπικό διαχείρισης ικανό να υποστηρίξει ανταπόκριση που σχετίζεται με εξερεύνηση και εξόρυξη (E&P).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η ομάδα των ειδικών μας μπορεί να ανταποκριθεί στις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση [email protected]