Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Εγκαταστάσεις, Αγωγοί & Μονάδες ενέργειας

Υποδομή Κινητού Κέντρου Ελέγχου

Η ετοιμότητα και η προετοιμασία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιοδήποτε συμβάν. Η Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (SMT) της Gallagher Marine Systems (GMS) διαθέτει τη δυνατότητα να μεταβαίνει στον τόπο του συμβάντος πλήρως προετοιμασμένη, ανεξάρτητα από την τοποθεσία1. Με το Κινητό Κέντρο Ελέγχου, η Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (SMT) της GMS μπορεί να παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ταχεία σύσταση ενός Κέντρου Ελέγχου Συμβάντος (ICP) πλήρους λειτουργίας, κατάλληλου για τα πρώτα στάδια της διαχείρισης ενός συμβάντος. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς ορισμένες τοποθεσίες δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την υποστήριξη των τεχνικών, διοικητικών και λοιπών αναγκών ώστε να συστήσουν ένα λειτουργικό Κέντρο Ελέγχου Συμβάντος (ICP).

Η ειδική διαμόρφωση του Κινητού Κέντρου Ελέγχου παρέχει το υπόβαθρο για κρίσιμες επικοινωνίες, προς διευκόλυνση του Συστήματος Ελέγχου Συμβάντων (ICS) κατά τη διάρκεια των πρώτων κρίσιμων ωρών της ανταπόκρισης. Περιλαμβάνει πλήρη υποστήριξη λογισμικού για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Συμβάντος, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές όπου μπορεί να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ένα πλήρως εγκατεστημένο Κέντρο Ελέγχου Συμβάντος (ICP).

Η στρατηγική θέση της Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών που διαθέτουμε στις ανατολικές ακτές, στις δυτικές ακτές και στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού των ΗΠΑ επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη του Κινητού Κέντρου Ελέγχου μας σε οποιαδήποτε τοποθεσία στην οποία μπορεί να συμβεί ατύχημα.

1Για όλες τις τοποθεσίες απαιτούνται σήμα κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρική ενέργεια (δίκτυο ή γεννήτρια).