Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Εγκαταστάσεις, Αγωγοί & Μονάδες ενέργειας

Προετοιμασία Σχεδίου και Συντήρηση

Η Gallagher Marine Systems (GMS) έχει ετοιμάσει διάφορα Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης, Τακτικής και Στρατηγικής Ανταπόκρισης, καθώς και Εγχειρίδια Επιχειρήσεων, τα οποία συμφωνούν με τους ρυθμιστικούς κανόνες και ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες κάθε πελάτη.  Αυτά τα σχέδια έχουν αναπτυχθεί για Εγκαταστάσεις Σχετικές με τη Θαλάσσια Μεταφορά (διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικοί σταθμοί πετρελαίου), Μετακινούμενες Εγκαταστάσεις, Αγωγούς και Εταιρίες Ενέργειας.  Εκτός από την προετοιμασία του σχεδίου, η GMS πραγματοποιεί επίσης επανεξέταση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης και εγχειριδίων επιχειρήσεων που αφορούν κανονιστική συμμόρφωση και εξονυχιστικές επιθεωρήσεις (vetting) από τρίτους, προκειμένου να δοθεί μια αντικειμενική εκτίμηση του αντίστοιχου σχεδίου και των περιεχομένων του εγχειριδίου.

Παραδείγματα των δυνατοτήτων σχεδίου της GMS παρατίθενται παρακάτω

  • Εγκαταστάσεις – Η GMS έχει προετοιμάσει και έλαβε έγκριση για Σχέδια Ανταπόκρισης Εγκατάστασης (FRP) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την 33 CFR 154.1035 και σύμφωνα με τις Απαιτήσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την 40 CFR 112.  Επίσης, η GMS δημιούργησε Εγχειρίδια Επιχειρήσεων υπό την 33 CFR 154.310, τα οποία εγκρίθηκαν από διάφορα τμήματα της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG).  Και στις δύο περιπτώσεις, αυτά τα σχέδια προετοιμάστηκαν, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν για κινητές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις σχετικές με τη Θαλάσσια Μεταφορά (διυλιστήρια, τερματικοί σταθμοί πετρελαίου).
  • Αγωγοί – Η GMS προετοίμασε διάφορα σχέδια σχετικά με αγωγούς τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για το εξωτερικό. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:
    • Σχέδιο Τακτικής Ανταπόκρισης: Η GMS παρουσίασε Εγχειρίδια για εταιρία αγωγού, τα οποία συνόψισαν πληροφορίες σχετικά με την τακτική ανταπόκριση και συντάχθηκεαν για την υποστήριξη προσπαθειών αρχικής ανταπόκρισης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το Σχέδιο Τακτικής Ανταπόκρισης (Tactical Response Plan) περιελάμβανε μεταξύ άλλων Συνόψεις της Περιοχής για κάθε σημείο ελέγχου, αναφορές σε Χάρτη/Διάγραμμα, Χάρτες Ανταπόκρισης, Περιγραφή της τοποθεσίας και γενικές οδηγίες πρόσβασης, Περιγραφή των προβλεπόμενων διαδρομών γενικής έκλυσης/ροής, Προσδιορισμό των υδάτινων αποδεκτών, και επιλεγμένων ευαίσθητων χαρακτηριστικών, και Προτεινόμενα Πρωτόκολλα και Τακτικές Ανταπόκρισης.
    • Σχέδιο Διεθνούς Αγωγού: Η GMS παρείχε τεχνογνωσία για την υποστήριξη της ανάπτυξης του Σχεδίου Ανταπόκρισης σε Διαρροή Πετρελαίου (OSRP) για το Τουρκικό τμήμα του αγωγού BTC και για τον θαλάσσιο τερματικό σταθμό στο Σεϊχάν. Η συμμετοχή μας περιελάμβανε την παραγωγή υλικού, την αναθεώρηση της μορφής και τη διασφάλιση της συνέπειας των σχεδίων που προετοιμάστηκαν για το Αζερμπαϊτζάν και την Γεωργία, καθώς και για το Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων (IMS) της ΒΡ. Επιπλέον, η GMS συμμετείχε στην ανάπτυξη στρατηγικών ανταπόκρισης για τη συγκεκριμένη τοποθεσία, στρατηγικών ανταπόκρισης σε τοπικό επίπεδο/επίπεδο χώρας, καθώς και στρατηγικές διαχείρισης διαρροών, όπου όλες έπρεπε να βρίσκονται σε συμφωνία με τα προγράμματα εκπαίδευσης στο Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και το Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων (IMS).