Υπηρεσίες

Full service technical support for the international maritime and petroleum industries.

Εγκαταστάσεις, Αγωγοί & Μονάδες ενέργειας

Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών

Η Gallagher Marine Systems (GMS) διατηρεί μια πλήρως επανδρωμένη και υψηλής κατάρτισης Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών (SMT) με πολλαπλές ειδικότητες σε ολόκληρη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.  Εκτός από τα πολυάριθμα συμβάντα ατυχημάτων σκαφών που έχει διαχειριστεί, η GMS έχει επίσης κινητοποιήσει ομάδες για συμβάντα σε εγκαταστάσεις, αγωγούς και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  Ορισμένα από αυτά τα συμβάντα επισημαίνονται στον Χάρτη Εμπειρίας της SMT.

Η GMS αισθάνεται ευτυχής για το γεγονός ότι η Ομάδα Διαχείρισης Διαρροών της έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες πολλών μεγάλων εταιρειών εγκαταστάσεων, παραγωγής ενέργειας και αγωγού, εκτός από μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Η ομάδα μας, εγκατεστημένη σε όλη την παράκτια και ηπειρωτική ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, παρέχει συνεχώς εκπαίδευση και εκτελεί ασκήσεις ετοιμότητας ώστε να διασφαλίζει ότι βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ομάδα-διαχείρισης-διαρροής-1