Σχετικά με εμάς

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Σχετικά με εμάς

Ιστορικό

Η Gallagher Marine Systems αποτελεί την κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας για τη σύμπραξη τεσσάρων κορυφαίων εταιρειών στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον κλάδο της ναυτιλίας διεθνώς.  Μέσα από μια σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι αντίστοιχες εταιρείες Corbett and Holt, Gallagher Marine Systems, Inc., Marispond, Inc. και Marispond (Hellas), Inc. ενοποιήθηκαν με σκοπό να καταστούν ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ανταπόκρισης σε συμβάντα, διαχείρισης έργων, κανονιστικής συμμόρφωσης, σχεδιασμού και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και πάροχος συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με αρχικό κίνητρο την εφαρμογή του Νόμου περί Ρύπανσης από Πετρέλαιο (OPA) του 1990, οι επιμέρους εταιρείες της κοινοπραξίας είχαν καθιερώσει τις αντίστοιχες περιοχές εξειδίκευσής τους στην αγορά.  Η Gallagher Marine Systems είχε ενσωματώσει την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση διαρροών του ιδρυτή της και την συνδύασε με την αναδυόμενη τότε τεχνολογία των υπολογιστών, προκειμένου να παρέχει μια μοναδική προσέγγιση για την κατάρτιση σχεδιασμού ανταπόκρισης σε συμβάντα διαρροής.  Η Corbett and Holt διέπρεπε στην παροχή μιας ευρείας γκάμας συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο της ναυτιλίας, εστιάζοντας κυρίως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης.  Η Marispond (Hellas), η οποία ιδρύθηκε από μια μεγάλη εταιρεία μεταφοράς πετρελαιοειδών, διέθετε σημαντική υποδομή στον τομέα των υπηρεσιών ανταπόκρισης σε συμβάντα διαρροής και στην τεχνική υποστήριξη σκαφών που καταπλέουν σε λιμένες των ΗΠΑ.

Σήμερα, η GMS έχει εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή οργανισμό ο οποίος είναι σε θέση να παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών περιβαλλοντικής συμμόρφωσης. Διατηρώντας την ηγετική μας θέση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης στον κλάδο της ναυτιλίας, διαθέτουμε επίσης εμπειρογνωμοσύνη στην παροχή βοήθειας σε εταιρείες εγκαταστάσεων και αγωγών, καθώς και σε μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών. Με παρουσία στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ασία, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη των συνεργατών μας στον τομέα της συμμόρφωσης.