Σχετικά με εμάς

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Σχετικά με εμάς

Προσωπικό

Φωτογραφία της ομάδας της GMS

Το προσωπικό της Gallagher Marine Systems έχει μία μοναδική σύνθεση από άτομα με ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Οι ομάδες υποστήριξης σε θέματα συμμόρφωσης και ανταπόκρισης σε περιστατικά διαθέτουν ένα διευρυμένο φάσμα ταλέντων, με μακρά εμπειρία στην ανταπόκριση σε περιστατικά και ένα σφαιρικό μορφωτικό υπόβαθρο σε τομείς όπως: Μηχανική, περιβαλλοντικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομία, θαλάσσιες μεταφορές, ναυπηγική και νομική. Επιπλέον, το προσωπικό μας αποτελείται από επαγγελματίες με εμπειρία σε περιστατικά αντασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη (P&I)/Οργανισμού Διάσωσης, καθώς και σε διαχείριση αξιώσεων, σε Επιχειρήσεις και Διαχείριση Θαλάσσιου Εμπορίου, όπως και σε Επιχειρήσεις της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών και Επιβολής του Νόμου. Η αρμονικά αναπτυγμένη και δυναμική ομάδα μας είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις μοναδικές ανάγκες των πελατών μας. Είμαστε ευτυχείς να σας συστήσουμε παρακάτω την Εκτελεστική και Γενική Διεύθυνση της εταιρίας μας.

Jack Gallagher, Ιδρυτής της Gallagher Marine Systems, Ανώτερος Σύμβουλος rt_5943
David C. Barry, Πρόεδρος rt_5943
Thomas J. Wiker, Αντιπρόεδρος – Επιχειρήσεις & Μάρκετινγκ TJW
Viraf Ranji, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Αντιπρόεδρος – Ανθρώπινοι Πόροι
rt _1083
Kuldeep Singh, Αντιπρόεδρος – Τεχνικές Υπηρεσίες rt_5943
Jeff Phelps, Διευθυντής – Τεχνικές Υπηρεσίες rt _1139
Chris Graff, Διευθυντής – Υπηρεσίες Ανταπόκρισης Chris Graff
Kevin Perry, Ανώτερος Διευθυντής – Τμήμα Ασκήσεων Ετοιμότητας & Εκπαίδευσης rt 5972
Andrea Presutti, Διευθύντρια – Τμήμα Σχεδιασμού rt_5943
Eva Pomaranski, Διευθύντρια – Οικονομικά και Ανθρώπινοι Πόροι
rt _1129
Jason Maddox, Ειδικός Τεχνικός Επιστημονικής Υποστήριξης rt _5870
Robert Schrader, Διευθυντής Υπηρεσιών Ανταπόκρισης – Ανατολική Ακτή Ηνωμένων Πολιτειών rt _5923
Randy Henry, Διευθυντής Υπηρεσιών Ανταπόκρισης – Ακτή Κόλπου Μεξικού των Ηνωμένων Πολιτειών

 

Randy
Rick Yelton, Ανώτερος Ειδικός Θεμάτων Συμμόρφωσης & Ανταπόκρισης                                 Επιχειρησιακές Δραστηριότητες Δυτικής Ακτής rt _1151