Πηγές

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Πηγές

Aerospace & Marine International

Η Aerospace and Marine International (AMI, www.amiwx.com), η οποία ιδρύθηκε το 1991, είναι παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της παροχής υπηρεσιών βελτιστοποίησης δρομολόγησης σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες σε εμπορικά πλοία, καθώς και υπεράκτιων μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών υπηρεσιών.  Η AMI παρέχει εργαλεία που υποβοηθούν τους πελάτες μας στην ασφαλή και αποδοτική διαχείριση των στόλων τους και των υπεράκτιων στοιχείων τους, ενώ ταυτόχρονα τους βοηθάει να διατηρούν την κανονιστική τους συμμόρφωση σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Τα κανονιστικά καθεστώτα που θεσπίστηκαν πρόσφατα, όπως το Σχέδιο Αποδοτικής Διαχείρισης Ενέργειας Σκάφους (SEEMP) και οι Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών Θείου (SECA) στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, αποτελούν παραδείγματα του τρόπο με τον οποίο η επιχειρηματική κοινότητα στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών μπορεί να επωφεληθεί από τις μοναδικές δυνατότητες της AMI.  Η AMI παρέχει σχεδιασμό ταξιδιού σε συνάρτηση με το SEEMP και τις ECA, καθώς και «just in time» και βελτιστοποιημένης ταχύτητας υπηρεσίες δρομολόγησης σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των αντίστοιχων εκπομπών CO2 και θείου.

Η AMI είναι σε θέση να βοηθήσει τόσο τους πλοιοκτήτες όσο και τους ναυλωτές ώστε να τηρούν τις συμφωνηθείσες απαιτήσεις του ναυλοσυμφώνου που αφορούν ιδίως την απόδοση του ταξιδιού, όπως η ταχύτητα του σκάφους και ζητήματα σχετικά με την την κατανάλωση καυσίμων. Έχουμε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο ιστορικό παροχής συνεχούς και αμερόληπτης ανάλυσης απόδοσης ταξιδιού ώστε να βοηθάμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υπερασπίζονται τυχόν αξιώσεις σχετικά με την απόδοση βάσει ναυλοσυμφώνου, ενώ παράλληλα διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό για τις καταθέσεις πραγματογνωμόνων και τις εγκληματολογικές αναλύσεις.

Η AMI είναι παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας όσον αφορά την παροχή λύσεων τεχνικής και εμπορικής μεταφοράς για πλοιοκτήτες, χειριστές και ναυλωτές. Βοηθούμε τους πελάτες μας να χειρίζονται τους στόλους τους με ασφάλεια και αποδοτικότητα.  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες μας διατίθενται παρακάτω.

 

Aerospace & Marine International (USA) Aerospace & Marine International (UK)
Corporate Headquarters, Sales,
Operations, and Research & Development
Sales and Operations
6910 Santa Teresa Blvd.
San Jose, California 95119
Banchory Business Centre, Suite F2
Banchory, Aberdeenshire, AB31 5ZU
United Kingdom
(T) +1 (408) 360 0440
(Φ) +1 (502) 849 1264
(E-mail) [email protected]
(Τ) +44 (0) 1330 826747
(Φ) +44 (0) 1330 826748
(E-mail) [email protected]
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.amiwx.com