Πηγές

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Πηγές

Περιβαλλοντικοί νόμοι και κανονισμοί

Θαλάσσιο έρμα

Νέο! Η Ακτοφυλακή ΗΠΑ τροποποίησε την 33 CFR 151:  Με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 22α Φεβρουαρίου 2015, ο κανονισμός της Ακτοφυλακής ΗΠΑ σχετικά με την απόθεση θαλάσσιου έρματος τροποποιείται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες απαιτήσεις αναφοράς διαχείρισης και τήρησης αρχείων όσον αφορά το θαλάσσιο έρμα.  Στις κυριότερες αλλαγές περιλαμβάνονται η αναθεωρημένη προθεσμία υποβολής αναφοράς για τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες εκτός από εκείνων στις Μεγάλες Λίμνες ή στον ποταμό Χάντσον, καθώς και μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αναφορά για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος.  Προστίθεται επίσης η απαίτηση υποβολής ετήσιας αναφοράς για σκάφη που δραστηριοποιούνται εντός μίας ζώνης Λιμενάρχη.  Το κείμενο που αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις ξεκινάει στη σελίδα 73.115 της δημοσίευσης στο Ομοσπονδιακό Μητρώο (Federal Register), η λήψη της οποίας είναι δυνατή από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναθεωρημένη 33 CFR 151 – Ενημερωμένες απαιτήσεις αναφοράς BWM

Νέο! Ενημερωτικό δελτίο για τη θαλάσσια ασφάλεια (MSIB) 13-15, Ενημέρωση προγράμματος BWM με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2015:  Το MSIB διευκρινίζει τι θεωρεί η Ακτοφυλακή ΗΠΑ «προγραμματισμένο δεξαμενισμό» και απαντάει σε άλλα ερωτήματα που σχετίζονται με τους κανονισμούς για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος.

MSIB 13-15, Ενημέρωση προγράμματος BWM με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2015

Εξωτερικοί πόροι: Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση για το θαλάσσιο έρμα του ΔΝΟ και τον κανονισμό για το θαλάσσιο έρμα της Ακτοφυλακής ΗΠΑ.

Ιστοσελίδα ΔΝΟ για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος. Οι συγκεκριμένες σελίδες περιγράφουν ζητήματα που αφορούν το θαλάσσιο έρμα και τα χωροκατακτητικά είδη και περιέχουν πρόσθετους συνδέσμους σχετικά με την κατάσταση επικύρωσης της σύμβασης για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος του ΔΝΟ και άλλες πληροφορίες.

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Pages/Default.aspx

Ιστοσελίδα προγράμματος της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για το θαλάσσιο έρμα: Η σελίδα παρέχει έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για το θαλάσσιο έρμα, καθώς και νέα σχετικά με τις προσπάθειες της Ακτοφυλακής για συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος με έγκριση τύπου (BWMS/BWTS). Οι σύνδεσμοι που περιέχει η σελίδα περιλαμβάνουν έγγραφα συχνών ερωτήσεων, γενικές πληροφορίες, έγγραφα κανονισμών και πολιτικής, εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης, πρόγραμμα αξιολόγησης τεχνολογίας εν πλω (STEP) και έγκριση τύπου. Επιπλέον, η Ακτοφυλακή παρέχει συνδέσμους για λήψη της επιστολής παράτασης συμμόρφωσης για κάθε πλοίο.

http://homeport.uscg.mil/ballastwater

Κατάλογος εξοπλισμού εγκεκριμένου από την Ακτοφυλακή ΗΠΑ: Σε αυτήν τη σελίδα είναι δυνατή η αναζήτηση των αριθμών έγκρισης τύπου για όλους τους τύπους θαλάσσιου εξοπλισμού που είναι εγκεκριμένοι από την Ακτοφυλακή ΗΠΑ. Όταν οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος λαμβάνει έγκριση τύπου, εντάσσεται σε αυτόν τον κατάλογο. Στο πεδίο «Approval Series Name» (Όνομα σειράς έγκρισης), κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε «BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM – 162.060». Η σελίδα περιέχει επίσης εγκρίσεις τύπου για εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων,

https://cgmix.uscg.mil/Equipment/EquipmentSearch.aspx

Έντυπα παράτασης για το θαλάσσιο έρμα και παραρτήματα της Ακτοφυλακής ΗΠΑ: Τα συγκεκριμένα αρχεία παρέχονται ως βοήθημα στους πελάτες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων παράτασης της ημερομηνίας εφαρμογής πρακτικών διαχείρισης θαλάσσιου έρματος που υποβάλλονται στην Ακτοφυλακή ΗΠΑ.

Επιστολή Γραφείου Περιβαλλοντικών Προτύπων της Ακτοφυλακής ΗΠΑ με αριθμό 13-01, Αναθεώρηση 2, με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2015:

«Επέκταση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής για τις εγκεκριμένες μεθόδους διαχείρισης θαλάσσιου έρματος». Η συγκεκριμένη αναθεώρηση της πολιτικής της Ακτοφυλακής ΗΠΑ περιλαμβάνει έναν ορισμό για τον «προγραμματισμένο δεξαμενισμό», αλλάζει την ημερομηνία λήξης της επέκτασης από μια σταθερή ημερομηνία στην ημερομηνία επόμενου προγραμματισμένου δεξαμενισμού» του σκάφους και περιγράφει άλλες ελάσσονες αλλαγές της πολιτικής.

Επιστολή πολιτικής CG-OES της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για την παράταση BWM Αρ. 13-01 Αναθ. 2

Συμπληρωματικά έντυπα και πρότυπα:

Χρήσιμες συμβουλές για την υποβολή αίτησης για παράταση των ημερομηνιών συμμόρφωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακτοφυλακής ΗΠΑ για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος

bwm-extension-application-supplemental-spreadsheet-rev-sept-2016

Πρότυπο επιστολής αιτήματος παράτασης για το θαλάσσιο έρμα

Πόροι Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ

Πολιτική επιβολής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ Ο κανονισμός της Ακτοφυλακής ΗΠΑ απαιτεί τη χρήση εγκεκριμένου από την Ακτοφυλακή τύπου συστήματος διαχείρισης/επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος. Η Γενική Άδεια Σκάφους (VGP) του 2013 απαιτεί μόνο το σύστημα να είναι εγκεκριμένο από τρίτο μέρος». Σε αυτήν την επιστολή πολιτικής επεξηγείται η θέση της EPA σχετικά με την επιβολή της VGP του 2013 στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πολιτική επιβολής EPA 2013 για BWTS VGP του 2013

Συχνές Ερωτήσεις: Το συγκεκριμένο έγγραφο συνοψίζει τις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με το θαλάσσιο έρμα και τα συστήματα διαχείρισης (επεξεργασίας) θαλάσσιου έρματος. Περιέχει απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών και ενημερώνεται τακτικά.

Συχνές Ερωτήσεις BW

 

Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών Βόρειας Αμερικής

Εγκύκλιοι ΔΝΟ σχετικά με την Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών Βόρειας Αμερικής. Εγκύκλιοι MEPC.190(60) και MEPC.1/Circ.723 του ΔΝΟ, οι οποίες περιέχουν χάρτη και συντεταγμένες συνοριακών γραμμών της Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών Βόρειας Αμερικής.

MEPC.190(60)

MEPC.1 Circ 723

Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές σκαφών: Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και οι σύνδεσμοι που περιέχει παρέχουν μια πλήρη περιγραφή των κανονισμών της EPA σχετικά με τις εκπομπές οξειδίου του θείου και πρωτοξειδίου του αζώτου.

http://www.epa.gov/otaq/oceanvessels.htm

Ιστοσελίδα ΔΝΟ για τη μείωση της περιεκτικότητας σε θείο, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2015: Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνει παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την την επιτρεπόμενη μείωση της περιεκτικότητας σε θείο στις Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών από 1,0% σε 0,1% θείο.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/44-ECA-sulphur.aspx

Συμβουλευτική Πελάτη για την υποβολή αναφοράς μη διαθεσιμότητας μαζούτ (FONAR) στην EPA των ΗΠΑ: Η συγκεκριμένη Συμβουλευτική Πελάτη περιγράφει την διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή FONAR στην EPA.

Συμβουλευτική Πελάτη GMS 06-13 – Οδηγίες συστήματος μη διαθεσιμότητας μαζούτ EPA

Συμβουλευτική Πελάτη GMS 06-13 – Ηλεκτρονική πύλη ενημέρωσης μη διαθεσιμότητας καυσίμου

 

Υποβολή αίτησης για VGP στο Τμήμα Υγείας της Χαβάη

Η Πολιτεία της Χαβάη απαιτεί την εγγραφή των πλοίων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Υγείας της και τη λήψη αριθμού άδειας για συμμόρφωση με τις πολιτειακές απαιτήσεις VGP. Η διαδικασία υποβολής απαιτεί χρόνο και δεν είναι εύκολη. Το παρακάτω έγγραφο περιγράφει τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί επακριβώς.

Οδηγίες για την υποβολή αίτηση για πιστοποίηση VGP από το Τμήμα Υγείας της Χαβάη

 

Γενική Άδεια Σκάφους (VGP) 2013

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος διαθέτει μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων που περιγράφουν τη Γενική Άδεια Σκάφους 2013.

Αρχική σελίδα για τις απορρίψεις σκαφών: Αυτή η ιστοσελίδα είναι η αρχική σελίδα για την Γενική Άδεια Σκάφους 2013 της EPA. Από αυτήν την ιστοσελίδα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του εγγράφου VGP

http://water.epa.gov/polwaste/npdes/vessels/

Συχνές Ερωτήσεις VGP 2013: Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος οδηγεί σε μια ιστοσελίδα η οποία περιλαμβάνει μια πλήρη ενότητα Συχνών Ερωτήσεων της EPA, η οποία απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά αποδεκτά λιπαντικά και άλλα θέματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση VGP.

http://water.epa.gov/polwaste/npdes/vessels/Vessels-FAQs.cfm

 

Asian Gypsy Moth

Αυτό το απόσπασμα προέρχεται από το «Manual for Agricultural Clearance» (Εγχειρίδιο Γεωργικής Πιστοποίησης) του Τμήματος Γεωργίας των ΗΠΑ και εξηγεί την πολιτική και τους κανονισμούς της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τον σκώρο «Asian Gypsy Moth».

Ενημερωτικό δελτίο πριν την έναρξη της περιόδου που εκδόθηκε από την Κοινή Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015 του Τμήματος Γεωργίας των ΗΠΑ και της Καναδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Τροφίμων

Οδηγός Επιθεώρησης για τον σκώρο «Asian Gypsy Moth» (AGM)

Τμήμα Γεωργίας ΗΠΑ AGM_Επιθεώρηση πλοίων_9-2013

 

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Δηλωτικής Εισαγωγής (AMS) και Πληροφορίες Εγγύησης Μεταφορέα CBP ΗΠΑ

Αυτό το έγγραφο Συχνών Ερωτήσεων περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Δηλωτικής Εισαγωγής των συνοριακών περιπόλων των τελωνειακών αρχών των ΗΠΑ, καθώς και σχετικά με τον τρόπο απόκτησης Εγγύησης Μεταφορέα.

Συχνές Ερωτήσεις για το Αυτοματοποιημένο Συστήματος Δηλωτικής Εισαγωγής