Επικοινωνία

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Επικοινωνία

Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Η ειδοποίηση για διαρροή ή σοβαρό κίνδυνο διαρροής πραγματοποιείται ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ προς τον Αξιωματικό Υπηρεσίας της GMS:

Αρ. τηλεφώνου: +1 703 683 4700
Εναλλακτικός αρ. τηλεφώνου: +1 215 492 5473

Για οποιοδήποτε μη επείγον ζήτημα, παρακαλούμε επικοινωνείτε με τον κανονικό αριθμό τηλεφώνου του γραφείου μας: +1 856 642 2091

Ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: [email protected]