Εμπειρία

Πλήρης υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τις διεθνείς βιομηχανίες ναυτιλίας και πετρελαίου.

Εμπειρία

ΧΑΡΤΗΣ Έργων της Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών

Κάντε κλικ σε ένα σημείο στον χάρτη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένα παλαιότερα έργα μας.

Η Gallagher Marine Systems (GMS) έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ και στα εδάφη της σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο.  Αντιμετωπίζουμε κατά μέσο όρο 1,5 συμβάντα την εβδομάδα, τα οποία ποικίλουν από ελάσσονα συμβάντα που απαιτούν ειδοποιήσεις μέχρι διαρροές μεγάλης κλίμακας που απαιτούν την πλήρη κινητοποίηση μιας Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών. Η GMS χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ που ενεργοποιεί την άμεση ειδοποίηση των μελών της Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών μας βάσει τοποθεσίας, ειδικότητας κ.λπ., γεγονός που επιτρέπει την ταχεία εγκατάσταση σε οποιαδήποτε τοποθεσία συμβάντος.  Τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Διαρροών της GMS εκπαιδεύονται τακτικά επί των τελευταίων κανονιστικών απαιτήσεων. Εκτελούν και υποβάλλονται σε Ασκήσεις Κέντρου Ελέγχου με την Ακτοφυλακή ΗΠΑ και άλλες κανονιστικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα διατηρούν τις δεξιότητές τους συμμετέχοντας τακτικά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Σύστημα Ελέγχου Συμβάντων, το Πρότυπο για τις Επιχειρήσεις Συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων και την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (HAZWOPER), την αποτελεσματικότητα και τη χρήση του εξοπλισμού ανταπόκρισης, τον έλεγχο του κόστους, καθώς και για πολλά άλλα ζητήματα.

Ο παραπάνω χάρτης αντιπροσωπεύει ορισμένα από τα συμβάντα στα οποία έχει εμπλακεί η GMS κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.  Συμπεριλάβαμε σύντομες περιγραφές για ορισμένα από αυτά τα συμβάντα, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ με τον κέρσορα στους αντίστοιχους δείκτες στον χάρτη.